ابن افرجه محمد بن ابراهیم تیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن افرجه محمد بن ابراهیم تیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حافظ ابوعلی محمّد بن ابراهیم بن یوسف بن یزید بن بُندار تیمی اصفهانی، معروف به «ابن افرجه»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده، و در سال ۳۰۷ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۶۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۵.    


جعبه ابزار