ابن باغبان زکریا بن علی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن باغبان زکریا بن علی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفتوح زکریّا بن علیّ بن محمّد بن عمر بقّال اصفهانی معروف به «ابن باغبان»، از محدّثین قرن ششم هجری است. وی از ابوعبداللّه قاسم ثقفی استماع حدیث نموده، و در سال ۵۳۲ جهت ابوسعد سمعانی اجازه برای جمیع مرویّات و مسموعات خود به وسیله ابوالقاسم علیّ بن حسن نوشته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۲۹۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۶.    

جعبه ابزار