ابن بامدویه علی بن احمد مقری خیاط اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن بامدویه علی بن احمد مقری خیاط اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن علیّ بن احمد بن محمّد مقری خیّاط معروف به «ابن بامدویه»، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. وی از ابن نصیر، اسحاق بن ابراهیم بن جمیل و سلم بن عصام بن اسلم نقل حدیث نموده، حافظ ابونُعیم اصفهانی از وی روایت می‌نماید. مشارٌالیه در سال ۳۵۷ در اصفهان وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۶.    

جعبه ابزار