ابن بنت سدی ابومحمد اسماعیل بن موسی فزاری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن بنت سدی ابومحمد اسماعیل بن موسی فزاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد اسماعیل بن موسی بن فزاری معروف به «ابن بنت سُدی»، از محدّثین اصفهان است. وی از مالک بن انس و شریک روایت می‌کند، و عیسی بن عمر قاری و جعفر بن محمّد بن عبّاس از او نقل حدیث می‌نمایند. در حدود سال ۲۲۵ق وفات یافته است. عقیلی در کتاب اصفهان از او یاد کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۹.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، ج۷، ص۱۱۱.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکره الحفّاظ، ج۲، ص۲۱۹.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۷، ص۹۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۸۳.    جعبه ابزار