ابن بوته حسن بن محمد اشعری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن بوته حسن بن محمد اشعری اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعلی حسن بن محمّد بن حسین بن یزید (زید) بن هزاری اشعری، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان است. وی از احمد بن بُدیل، موسی بن عبدالرّحمان و اسماعیل بن یزید روایت نموده است. او در سال ۳۱۲ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۶۸.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۴، ص۱۵۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۷.    

جعبه ابزار