ابن تلمیذ یحیی بن صاعد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن تلمیذ یحیی بن صاعد اصفهانی، از اطبای نصرانی اصفهان در عصر عبّاسیان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

معتمدالملک ابی‌الفرج یحیی بن صاعد بن یحیی، معروف به «ابن التّلمیذ»، حکیم طبیب نصرانی نسطوری، در عصر عبّاسیان به خلافت و مهارت در طب شهرت داشته، و در اصفهان می‌زیسته، و در ۵۵۶ وفات یافته است.
[۱] خلیلی، محمد، ادباء الاطبّاء، ج۲، ص۱۹۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۱۰۲۹.
او غیر از ابوالحسن هبه‌اللّه بن صاعد بن ابراهیم بن علی اصفهانی معروف به ابن تلمیذ است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خلیلی، محمد، ادباء الاطبّاء، ج۲، ص۱۹۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۱۰۲۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۷.    


جعبه ابزار