ابن حسنویه محمد بن حسن مقری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن حسنویه ابوعبداللّه محمد بن حسن مقری اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه محمد بن حسن بن زیاد مقری خیّاط معروف به «ابن حسنویه»، از محدّثین اصفهان است. وی از عبداللّه بن عبدالواحد خوارزمی و محمّد بن عیسی زجاج روایت می‌نموده است، و ابواسحاق بن حمزه از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۴۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۸.    


جعبه ابزار