ابن حمزه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن حمزه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن حمزه اصفهانی، از نویسندگان قرن سیزده هجری
ابن‌حمزه شمس‌الدین محمد بن حمزه فناری، محمد بن حمزة بن محمد بن محمد رومی حنفی ملقب به شمس الدین و معروف به فناری از اکابر علمای عثمانی قرن نهم هجری
ابن‌حمزه عمادالدین ابوجعفر محمد بن علی طوسی، اِبْن‌ِ حَمْزه، عمادالدین ابوجعفر محمد بن علی بن حمزه طوسی، فقیه امامی سده ۵ -۶ ق/۱۱-۱۲ م و صاحب کتاب الوسیله
ابن‌حمزه شریف‌حسن بن حمزه طبری مرعشی، اِبْن حَمْزه، شریف حسن بن حمزة بن علی طبری مرعشی (د ۳۵۸ق/۹۶۹م)، محدث امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار