ابن خصیب عبداللّه بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن خصیب عبداللّه بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر عبداللّه بن محمّد بن حسین بن خصیب بن صفاّر اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری است. وی در سال ۲۷۲ق در اصفهان متولّد شد. از فقهای شافعی به شمار می‌رفت. عاقبت به مصر رفت، و در سال ۳۳۹ قضاوت آن جا را بر عهده گرفت، و در همین منصب باقی ماند تا در سال ۳۴۸ یا به قولی ۳۴۷ وفات یافت. او تالیفاتی داشته از آن جمله است کتاب المجالسه در فقه شافعی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۲، ص۱۰۵.    
۲. بابانی بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیه العارفین، ج۱، ص۴۴۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۹.    جعبه ابزار