ابن صوریا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن صوریا، عبدالله بن صوریا، معروف به ابن صور اسرائیلی از قبیله بنی ثعلبه و از دانشمندان بزرگ یهود در عصر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است.


آیات شأن نزول

[ویرایش]

برخی مفسران آیه ۹۷ بقره را درباره محاجه وی با رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، آیه ۱۵۹ بقره و ۴۷ نساء را به جهت انکار نبوت پیامبر از سوی وی، آیه ۱۱۱ آل عمران را به دلیل سرزنش او از تازه مسلمانان و ۴۱ مائده را درباره مرتد شدن او دانسته‌اند. براساس اخباری، آیات ۱۳۵ بقره، ۲۳ آل عمران، ۴۴ و ۴۹ مائده نیز در شان او نازل شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عسقلانی، ابن حجر، الاصابة فی تمییز الصحابه، ج۴، ص۱۱۵.    
۲. دمشقی، اسماعیل بن کثیر، البدایة و النهایة، ج۶، ص۱۹۶.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۹۷.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص۳۱۵.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۵۹.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص۴۴۶.    
۷. نساء/سوره۴، آیه۴۷.    
۸. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۵، ص۲۴۴.    
۹. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۱.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۳۶۵.    
۱۱. مائده/سوره۵، آیه۴۱.    
۱۲. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۱۰، ص۳۰۳.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۱۳۵.    
۱۴. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۳، ص۱۰۲.    
۱۵. آل عمران/سوره۳، آیه۲۳.    
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۲۶۵.    
۱۷. مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
۱۸. مائده/سوره۵، آیه۴۹.    
۱۹. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان، ج۶، ص۳۹۰.    
۲۰. واحدی، اسباب النزول، ص۱۹۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۹۸، برگرفته از مقاله «ابن صوریا».    


رده‌های این صفحه : شخصیت های قرآنی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار