ابن عبدون (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن عبدون ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن عبدون، اِبْن‌ِ عُبْدون‌، ابوعبدالله‌ احمد بن‌ عبدالواحد بن‌ احمد بزاز (د ۴۲۳ق‌/۱۰۳۲م)، فقیه‌ و محدّث‌ امامی
مختار بن حسن عبدون، ابوالحسن مختار بن حسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان، مشهور به ابن بطلان یا ابن عبدون از اطباء مسیحی بغداد در قرن پنجم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار