ابن قاضی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن قاضی ممکن است در معانی به کار رفته باشد و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌قاضی شهبه، اِبْن‌ِ قاضی‌ِ شُهْبه‌، عنوان‌ خاندانی‌ شافعی مذهب در دمشق

ابن‌قاضی بدرالدین مظفر بن عبدالرحمان بعلبک، بدرالدین مظفربن عبدالرحمان بن ابراهیم، طبیب، فقیه و حافظ قرآن در سده ۷ق /۱۳م
ابن‌قاضی شهاب‌الدین احمد بن محمد زناتی فاسی مکناسی، فقیه، مورخ، ادیب و ریاضی دان معروف مغربی در دولت شُرَفای سَعدی (حسنی) (۹۱۷-۱۰۶۹ق/۱۵۱۱-۱۶۵۹م)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار