ابن مسلم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن مسلم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن مسلم بن عقیل، محمد به همراه برادرش ابراهیم دو فرزند نوجوان حضرت مسلم بن عقیل (علیهم‌السلام) و از شهدای پس از واقعه کربلا
محمد بن مسلم بن شهاب زهری، از فقیهان و محدثان قرن دوم هجری، منسوب به قبیله بنی زهرة بن کلاب
محمد بن مسلم ثقفی کوفی، از اصحاب برجسته امام باقر و امام صادق (علیه‌السلام) و از اصحاب اجماع
ابوعبدالله بن مسلم بن عقیل، به نظر برخی فرزند مسلم بن عقیل و از شهدای کربلا
ابوعبیدالله بن مسلم بن عقیل، فرزند مسلم بن عقیل و از شهدای کربلا
احمد بن مسلم بن عقیل، به نظر برخی فرزند مسلم بن عقیل و از شهدای کربلا
جعفر بن مسلم بن عقیل، به نظر برخی فرزند مسلم بن عقیل و از شهدای کربلا
حمید بن مسلم ازدی، از چهره‌های مرموز و کم شناخته شده حاضر در میدان کربلا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار