ابن هبةاللّه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن هبةاللّه اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌شفروه رزق‌اللّه بن هبه‌اللّه قزوینی اصفهانی، از فقهاء و بزرگان حنفی اصفهان در قرن ششم هجری
ابن‌شفروه شرف‌الدین بن هبةاللّه مغربی اصفهانی، واعظ، شاعر و ادیب دانشمند قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌شفروه عبداللّطیف بن هبةاللّه اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن ششم هجری
ابن‌شفروه عبیداللّه بن هبةاللّه اصفهانی، واعظ، ادیب و شاعر دانشمند قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌شفروه فضل‌اللّه بن هبةاللّه اصفهانی، از فضلاء و بزرگان اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار