ابن همام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن همام ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌همام اسکافی، ابوعلی محمد بن ابی بکر همام بن سهیل بن بیزان، ملقب به کاتب، از محدثان ایرانی تبار امامی مذهب
ابن‌همام سیواسی، ابوعبداللـه کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی، فقیه و عالِم جامع الاطراف حنفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار