ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم امام ابواسحاق ابراهیم بن محمد، ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس (۸۲-۱۳۲ق/۷۰۱-۷۵۰م) شناخته‌شده به ابراهیمِ امام، رهبر جنبش عباسیان علیه خلافت امویان
ابن‌شنظیر ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، محدث‌، مورخ‌ و فقیه‌ مالکی ‌ طُلیطلی‌ اندلسی
ابن‌مفلح برهان‌الدین‌ ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، برهان‌الدین‌ ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابن‌مفلح تقی‌الدین ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، تقی‌الدین ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابواسحاق ابراهیم بن محمد قرابه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بلخی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد دواتی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن محمد مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی، محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر‌اثر شیعه امامی نیمه دوم سده سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی اصفهانی، از فقها و محدثین امامی ساکن اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد طیان ثقفی اصفهانی، از علماء و محدّثین شیعه اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن اصفهانی، از محدّثین اصفهان در اواخر قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن حمزه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد کرمانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد قفال طیان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد رفاعی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد تاجر اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن محمد باقلانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌متویه ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن‌منده ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن‌ماهویه ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی، از محدّثان قرن سوم هجری در اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن محمد اسلمی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابی‌یحیی سمعان اسلمی مدنی مدینی مدائنی، از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) و از علمای برجسته در فقه و حدیث
ابواسحاق ابراهیم بن محمد فزاری کوفی، از محدثان قرن دوم
ابواسحاق ابراهیم بن محمد مبارک هاشمی، معروف به ابن‌شکله، فرزند مهدی عباسی
ابواسحاق ابراهیم بن محمد مزکی نیشابوری، از حافظان حدیث و پیشوایان عصر خویش در شناخت حدیث، رجال و علل الحدیث در نیشابور، در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار