ابواسحاق ابراهیم بن احمد مقری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن احمد نقّاش مقری، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن احمد نقّاش مقری، از محدّثین قرن سوم هجری است. از ابی الولید و حوضی و محدّثین هم طبقه آنان روایت می‌کند، و نزد ابی عبداللّه محمّد بن عیسی تلمّذ کرده است. او در سال ۲۸۱ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۸.    جعبه ابزار