ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن اسحاق اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق صفار اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن موسی صفّار، از محدّثین اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق عقیلی اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم عقیلی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار