ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق صفار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن موسی صفّار، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن موسی صفّار تاجر، از محدّثین اصفهان است. از محمّد بن اسحاق بن خزیمه و محمّد بن اسحاق سرّاج روایت می‌کند، و حافظ ابونُعیم از وی روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۸.    جعبه ابزار