ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق عقیلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم عقیلی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم بن صالح بن زیاد بن اسحاق عقیلی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. از ولید بن مسلم روایت می‌کند، و ابومسعود و اسید بن عاصم از او روایت می‌کنند. وفات صاحب عنوان در سال ۲۴۸ق روی داده است. خاندان عقیلی در قرن سوم و چهارم هجری در قریه «فابزان» (محلّه خوابجوان فعلی) اصفهان سکونت داشته‌اند.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۱.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۸۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۸.    جعبه ابزار