ابواسحاق ابراهیم بن ایوب عنبری فرسانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن ایّوب عنبری فرسانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن دوم و سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن ایّوب عنبری فرسانی اصفهانی، از محدّثین قرن دوم و سوم هجری است. عارف و زاهد بوده، و چهل سال بدون همسر و مجرّد زیسته است. از ثوری، ابی‌هانی، اسود بن رزین، مبارک بن فضاله و اعمش روایت نموده است. زیاد بن برّاد، عبدالرزّاق بن بکر اصفهانی، عبداللّه بن داوود، نصر بن هشام و هذیل از او نقل حدیث کرده‌اند. فرسان (به ضم فاء) از قراء نزدیک اصفهان است.
[۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۲۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷۲.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۴، ص۲۴۹.    
۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۲۶۳.
۴. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۲، ص۴۲۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۹۲.    


جعبه ابزار