ابواسحاق ابراهیم بن جعفر اشعری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن جعفر بن محمّد بن سعید اشعری از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن جعفر بن محمّد بن سعید اشعری، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از ابوعتبه حمّصی و حمید بن مسعده روایت می‌کند، و ابراهیم بن محمّد بن حمزه و ابومحمّد بن حیّان و قاضی ابواحمد از وی روایت می‌کنند. در سال ۳۹۴ق در راه مکّه وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۲.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۹۵.    


جعبه ابزار