ابواسحاق ابراهیم بن حجاج ابهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن حجّاج ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن حجّاج ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از ابوداوود روایت می‌کند، و قبل از سال ۲۵۰ق وفات یافته است، وی را تالیفاتی است. ابهر از قرای بلوک جی اصفهان بوده، و اکنون جزو شهر قرار گرفته، و به آن «ابر» می‌گویند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷۷.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۳.    
۳. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، ج۱، ص۱۰۵.    
۴. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۳۱۳.    
۵. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۳۷۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۹۶.    


جعبه ابزار