ابواسحاق ابراهیم بن سندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن سندی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن سندی بن علیّ بن بهرام، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری است. وی از محمّد بن ابی عبدالرّحمان مقری و محمّد بن زیاد زیادی روایت می‌کند، و ابراهیم بن محمّد بن حمزه، سلیمان بن احمد، عبداللّه بن محمّد بن جعفر و محمّد بن جعفر بن یوسف از او نقل حدیث می‌کنند. او موهای خود را به رنگ سرخ خضاب می‌نموده، و در سال ۳۱۳ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۵.    


جعبه ابزار