ابواسحاق ابراهیم بن عامر اشعری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن عامر اشعری اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن عامر بن ابراهیم بن واقد بن عبداللّه اشعری مؤذّن، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری است. مردی فاضل و نیکوکار بوده، و در سال ۲۶۰ق وفات یافته است. برادرش محمّد بر جنازه وی نماز گزارده، و در اصفهان دفن شده است. از پدرش و حسین بن حفص و جمعی دیگر روایت می‌کند، و محمّد بن یحیی بن منده از او نقل حدیث می‌نماید.
[۲] جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷۴.    
۲. جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۸۶.
۳. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۲۷۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۹.    جعبه ابزار