ابواسحاق ابراهیم بن عبدالعزیز بوبه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن عبدالعزیز بوبه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن عبدالعزیز (معروف به بوبه) بن کوفی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است، و شاید اوایل قرن چهارم را نیز درک کرده باشد. وی ثقه و مامون بوده، و در محلّه جرواءان اصفهان ساکن بوده است. از عبدالوهاب بن عطاء، ابی نصر، ابی احمد زبیری و شجاع روایت می‌کند، و محمّدعلیّ بن جارود و محمّد بن عمربن حفص از او نقل حدیث می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۱.    


جعبه ابزار