ابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه بن معدان مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از محمّد بن حمید و محدّثین ری و مصر نقل حدیث می‌کند. ابراهیم مدینی در سال ۲۹۴ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۴.    


جعبه ابزار