ابواسحاق ابراهیم بن علی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن علی اصفهانی، از محدّثین اصفهان و فردی ثقه بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن علیّ بن عیسی اصفهانی، از محدّثین اصفهان و ثقه بوده است. وی در اصفهان، عراق و مکّه استماع حدیث نموده است.
[۱] فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۱۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۷.    


جعبه ابزار