ابواسحاق ابراهیم بن فسان نایینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن فسان نایینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن فسان شاه بن ززا نایینی، از محدّثین اصفهان است. وی از ابوحامد بن محمّد بن یحیی بن بلال نیشابوری روایت می‌کند، و حافظ ابونُعیم اصفهانی از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۲.    جعبه ابزار