ابواسحاق ابراهیم بن محمد بلخی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد بلخی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن ابراهیم اصفهانی بلخی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است. وی در بلخ ساکن بوده است، و ابوالمکارم محمّد بن عمر بن امیرجه بن ابوالقاسم بن ابوسهل بن ابوسعد عبداللّه بن عبیداللّه بن عبدالرّحمان اشبهی بلخی، ابوالمحاسن مسعود بن محمّد بن غانم هراتی و ابوالقاسم محمود بن خلف لاهوری ساکن اسفراین، از وی استماع حدیث کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۱۷۰.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۳۰۱.    
۳. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۲۸۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۸.    جعبه ابزار