ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد بن اصفهانی، از محدّثین اصفهان در اواخر قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن اصفهانی، از محدّثین اصفهان و امام مسجد جامع اصفهان است، از عابدان و زاهدان عصر خود بوده، و در حفظ و نقل حدیث، اهتمام بسیار داشته، و در سال ۳۰۲ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۲، ص۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۰.    


جعبه ابزار