ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن حمزه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد بن حمزه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حافظ ابواسحاق ابراهیم اصفهانی فرزند محمّد بن حمزه بن عماره بن حمزه بن سیّار بن عبدالرّحمان بن حفص (برادرزاده ابومسلم خراسانی)، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از حضرمی مطیّن، محمّد بن عثمان بن ابی شیبه، محمّد بن نصر صائغ، احمد بن یحیی حلوانی، ابوشعیب حرّانی و یوسف بن قاضی روایت کرده، و از محدّثین عراقی، جزیره و حجاز روایت نموده است. وفات او در ۷ رمضان ۳۵۳ق اتّفاق افتاد. وی «شیوخ» را جمع آوری و مسند را تالیف نموده است. صاحب عنوان، برادرزاده علیّ بن حمزه بن عمّاره مؤلّف کتاب قلائد الشّرف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۲، ص۲۶۳.    
۲. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۱.    


جعبه ابزار