ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن محمود اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد بن محمود اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن محمود اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از ابواحمد عبداللّه بن جعفر بن احمد بن فارس روایت می‌کند، و ابوبکر بن منجویه اصفهانی و ابوبکر فارسی از او نقل حدیث می‌نمایند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۴، ص۵۳۶.    
۲. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۵، ص۵۷۸.    
۳. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۷، ص۴۱۸.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۴.    


جعبه ابزار