ابواسحاق ابراهیم بن محمد رفاعی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد رفاعی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن ابراهیم رفاعی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از محمّد بن سلیمان بن حارث باغندی کبیر روایت می‌کند، حافظ ابونُعیم اصفهانی می‌گوید: وی را درک کردم ولی موفّق به شنیدن روایت از او نشدم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۳.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۹.    


جعبه ابزار