ابواسحاق ابراهیم بن محمد سریجانی مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد سُریجانی مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن فاخر بن محمّد بن یحیی فقیه سریجانی مدینی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از منیعی، ابن ابی داوود، محمّد بن‌هارون بن حُمید مجدّر و محدّثین بغداد و کوفه و بصره روایت می‌کند، و حافظ ابونُعیم اصفهانی از او روایت می‌نماید. او در ربیع الآخر سال ۳۵۸ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۴.    


جعبه ابزار