ابواسحاق ابراهیم بن محمد قرابه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد قرابه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد معروف به «قرابه بن شریک»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است، از سعید بن سلام روایت می‌کند. اسید بن عاصم و محمّد بن ابان مدینی از او نقل حدیث می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷۷.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۵.    


جعبه ابزار