ابواسحاق ابراهیم بن محمد کرمانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد کرمانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن خلید کرمانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. در سال ۲۹۰ق به اصفهان آمده، و در منزل خصیب بن سلم وارد شده است. راویان اصفهان از قول او احادیثی نقل کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۱.    


جعبه ابزار