ابواسحاق ابراهیم بن معمر جوزدانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن معمر جوزدانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن مَعمَر بن شریس جوزدانی، از محدّثین اصفهان است. از عمرو بن حفص بن عمرو و ابوایّوب برادرزاده زریق حمصی و سلیمان بن عبدالرّحمان روایت می‌کند، و جعفر بن محمّد بن یعقوب و محمّد بن احمد بن یزید از او روایت حدیث می‌نمایند. جوزدان نام محلّه‌ای در اصفهان و روستایی در نجف آباد است، و ظاهرا صاحب عنوان منسوب به جوزدان اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.    


جعبه ابزار