ابواسحاق ابراهیم بن میمون اسدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن میمون اسدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن میمون اسدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از محمّد بن سلیمان معروف به «لوین» روایت می‌کند، و محمّد بن احمد بن ابراهیم ازوی نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۸۵۱.    


جعبه ابزار