ابواسحاق ابراهیم شاهین بن عبداللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم شاهین بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

قاضی ابواسحاق ابراهیم شاهین بن عبداللّه، از محدّثین اصفهان است. وی به اصفهان آمده است. احمد بن محمّد بن ابراهیم از او روایت می‌کند، و خود از یحیی بن معین نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۲.    


جعبه ابزار