ابواسحاق ابراهیم قصار بن عبداللّه معدل اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم قصار بن عبداللّه معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم قصار بن عبداللّه بن اسحاق بن جعفر بن زکریّا بن یحیی بن شهمردان معدّل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. در سال ۲۷۰ق متولّد شده، و برای اخذ حدیث به شهرهای مختلف ازجمله بغداد، شام و نیشابور سفر کرده است. وی از حسن بن محمّد دارکی، ولید بن ابان، ابراهیم بن محمّد بن حسن اصفهانی در اصفهان، و از ابی بکر بن خزیمه و ابی العبّاس سرّاج در نیشابور، و صالح بن ابی الاصبغ در جزیره سامره و محدّثین هم طبقه او اخذ حدیث نموده است. وی در سنّ ۱۰۳ سالگی در سال ۳۷۳ق در نیشابور وفات یافت.
[۳] جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۸۶.
[۴] جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۶، ص۱۲۵.    
۲. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۱.    
۳. جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۸۶.
۴. جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۷۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۳.    


جعبه ابزار