ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم بن صُبیح ثقفی، از محدّثین اصفهان است. وی از سعدویه، سهل بن عثمان و شاذکونی حدیث روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۱۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۴۵.    جعبه ابزار