ابواسحاق اسماعیل بن احمد ثقفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق اسماعیل بن احمد ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق اسماعیل بن احمد بن اُسید ثقفی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. او از محدّثین مکّه، کوفه و بصره روایت نموده است. وفات او در ربیع‌الآخر ۲۸۲ ق روی داد. از اسماعیل بن موسی روایت می‌کند، و عبداللّه بن حسن بن بندار در کتابش از او نقل حدیث نموده است. کتاب المسند و التّفسیر از تالیفات او می‌باشد.
[۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «اسماعیل»، ص۲۵۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۱۲.    
۲. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۱، ص۳۰۳.    
۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «اسماعیل»، ص۲۵۰۲.
۴. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۳، ص۳۱۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۴۷.    جعبه ابزار