ابواسماعیل ناصر الخراسانی طباطبایی حسنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل طباطبای ایران از اواخر سده ۲ ق/۸ م گروهی از علویان حجاز و عراق بر اثر شرایط نامساعد سیاسی در قلمرو خلافت عباسیان و آزار امیران ترک‌نژاد آنان، به ایران که در آن روزگار گردن‌فرازی‌های عباسیان را بر نمی‌تافت، پناه آوردند. یکی از شخصیت‌های این خاندان، ابواسماعیل ناصر الخراسانی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسماعیل ناصر الخراسانی، از نسل محمد شاعر اصفهانی بود و در سدۀ ۵ ق/۱۱ م به روزگار طغرل سلجوقی (د ۴۵۵ ق/۱۰۶۳ م) می‌زیست.
کتاب منتقلة الطّالبیه نوشتۀ اوست.
این کتاب به کوشش محمدمهدی سیّدحسن خرسان در ۱۳۸۸ ق/۱۹۶۸ م در نجف چاپ شده است.
[۱] شامی، عبدالامیر، تاریخ الفرقة الزیدیه، ج۱، ص۳۶۷، نجف، ۱۳۹۴ ق/۱۹۷۴ م.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شامی، عبدالامیر، تاریخ الفرقة الزیدیه، ج۱، ص۳۶۷، نجف، ۱۳۹۴ ق/۱۹۷۴ م.


منبع

[ویرایش]

مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طباطبا»، شماره۴۳۲.    جعبه ابزار