ابوالبختری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالبختری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالبختری عاص بن هاشم، اَبوالْبَخْتَری، عاص بن هاشم بن حارث بن اسد بن عبدالعزی (د ۲ق/۶۲۴م)، یکی از بزرگان قریش در جاهلیت
ابوالبختری وهب بن وهب کبیر قرشی، اَبوالْبَخْتَری، وهْب بن وهْب کبیر بن عبداللـه بن زمعه قرشی (د ۲۰۰ق/۸۱۶م)، دولتمرد، قاضی، مورخ و محدّث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار