ابوالبرکات (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالبرکات ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

هبةالله بن علی ابوالبرکات بغدادی، ملقّب به اوحد الزّمان و فیلسوف العراقین، از پزشکان و فیلسوفان نیمه اوّل سده ۶ق
ابوالبرکات زیدی، اَبوالْبَرَکاتِ زِیْدی، عمر بن ابراهیم بن محمد (۱۵ شعبان ۴۴۲-۵۳۹ق/ ۱۰ فوریۀ ۱۰۵۰- ۱۱۴۵م)، نحوی و محدث
ابوالبرکات ابن‌انباری، نحوی، لغت‌شناس‌ و نیز فقیه ‌ و محدث
ابوالبرکات ابن‌حاج، محدث‌، فقیه مالکی‌، مقری، قاضی‌، شاعر و مورخ‌ اندلسی
ابوالبرکات بلفیقی، فقیه مالکی، قاضی و از مشاهیر حدیث و ادب و تصوف اندلس در قرن هشتم هجری
ابوالبرکات زکی الدین محمد زکی ابراهیم‌، عالم، خطیب، شاعر و نویسنده اهل سنت مصری معاصر
ابوالبرکات محمد بن احمد بن ایاس ناصری حنفی‌، مورخ مصری
ابوالبرکات واعظ اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان
ابوالبرکات عبدالله بن محمد صاعدی اصفهانی، یکی از شخصیت‌های خاندان آل صاعد
ابن‌ظهیره ابوالبرکات‌ کمال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد مکی‌، محمد بن‌ محمد بن‌ حسین‌ بن‌ علی‌ بن‌ احمد بن‌ عطیة بن‌ ظهیرة مخزومی‌ مکی‌، محدث‌ و قاضی‌ مکه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار