ابوالحسن احمد بن ابراهیم منذر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن احمد بن ابراهیم منذر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن احمد بن ابراهیم بن صالح بن منذر، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از عبیداللّه بن عبدالرّحمان بن واقد روایت می‌کند، و عبداللّه بن محمّد بن مندویّه از او نقل حدیث می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۷۶.    جعبه ابزار