ابوالحسن احمد بن جعفر صیرفی بغدادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن احمد بن جعفر صیرفی بغدادی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن احمد بن جعفر بن محمّد صیرفی بغدادی، از محدّثین قرن چهارم هجری است. او بعد از سال ۳۶۰ق به اصفهان آمده است. محاملی و ابن عقده از او روایت می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۴.    جعبه ابزار