ابوالحسن احمد بن محمد بغدادی قرشی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن احمد بن محمد بغدادی قرشی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن احمد بن محمّد بن سَکَن بن عُمیر بن سیّار بغدادی قرشی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری. وی در سال ۳۰۴ق به اصفهان آمد، و در این شهر به نقل حدیث پرداخت. از اسحاق خَطمی، ابن سهم انطاکی و محدّثین بصره روایت می‌کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۲۹.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۴، ص۱۰۱.    
۳. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۲، ص۲۲۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۲.    


جعبه ابزار