ابوالحسن احمد بن محمد عبدی لنبانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن احمد بن محمد عبدی لنبانی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن احمد بن محمّد بن عمر بن ابان عبدی لنبانی، از محدّثان اصفهان است. اهل محلّه لُنبان (لُ ن ب ا ن) اصفهان بوده، از محدّثان عراق روایت می‌کرده، از ابی‌بکر بن الدّنیا تصانیف او، و از عبداللّه فرزند احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل را استماع نموده است. حافظ ابراهیم بن محمّد بن حمزه و عبداللّه بن احمد بن اسحاق پدر حافظ ابونُعیم اصفهانی از وی استماع حدیث نموده‌اند. ابوالحسن لنبانی در یک شنبه ۱۰ ربیع‌الآخر ۳۳۲ وفات نموده است.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۵۷-۵۸.
[۷] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۶، ص۳۶.    
۳. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۵، ص۲۳.    
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۵۷-۵۸.
۵. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۳، ص۱۳۳-۱۳۴.    
۶. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۲۵۴.    
۷. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۷۰.    


جعبه ابزار